Program Skrzydła w I semestrze roku szkolnym 2014/2015

Caritas Archidiecezji Warszawskiej w ramach pomocy dzieciom poprzez stypendialny Program Skrzydła rozpatrzyła pozytywnie 92 wnioski. Dzieci włączone do programu będą mogły rozwijać swoje talenty muzyczne, plastyczne i sportowe, uczyć się języków obcych. Poza opłatą za zajęcia dodatkowe w ramach programu rodzice dzieci będą mogli kupić dla dzieci najpotrzebniejsze rzeczy np. przybory szkolne, ubrania, obuwie a także opłacić za obiady lub wycieczki w szkole. Na realizację pomocy dla dzieci w I semestrze roku szkolnego 2014/2015  Caritas AW przeznaczyła kwotę ok. 50 000zł. Środki finansowe pochodzą w dużej mierze z wpłat od indywidualnych darczyńców i firmy KARMAR SA. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie naszej działalności na rzecz dzieci pochodzących z rodzin mniej zamożnych. Dzięki Państwa darowiznom możemy spełnić dziecięce marzenia.

Skip to content