Program Skrzydła 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 Programem Skrzydła objętych zostało 139 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Caritas AW na realizację programu przeznaczyła kwotę 90 000 zł. Środki te – w całości przeznaczone na zakup odzieży, obuwia, przyborów szkolnych oraz opłatę za posiłki i zajęcia dodatkowe rozwijające talenty dzieci – zostały pozyskane z darowizn od firmy Karmar SA, darczyńców indywidualnych i oraz wpływów z racji 1 procenta podatku. Fundatorem dziesięciu stypendiów w ramach programu Skrzydła był także Caritas Polska.
str 2

Skip to content