Zakład Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Akademii Medycznej w Warszawie zwrócił się do Caritas Archidiecezji Warszawskiej z prośbą o umożliwienie studentom IV roku I Wydziału Lekarskiego odbycia zajęć z medycyny rodzinnej w zespole Opieki Paliatywnej Domowej.

Zajęcia prowadzone będą przez panią dr Maję Zaraś-Andrzejewską – pracownika Oddziału Klinicznego Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie oraz pracownika Hospicjum.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, po 3 godziny lekcyjne, w grupach dziesięcioosobowych.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z systemem opieki hospicyjnej oraz zasadami opieki nad pacjentem w stanie terminalnym choroby. Jednym z elementów zajęć będzie wizytacja hospicjum stacjonarnego.

Prośba spotkała się z pozytywnym odzewem. Studenci rozpoczną zajęcia w Stacji Opieki i Hospicjum Domowym w Raszynie.