Pracownica warszawskiej Caritas nagrodzona

Osoby wyróżniające się w świadczeniu pomocy społecznej otrzymały nagrody pieniężne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego od Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 21 listopada 2005 r., w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Wśród osób wyróżnionych za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej jest p. Joanna Kaup-Markiewicz – pracownik socjalny Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn „Przystań” prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
Pani Joanna Kaup-Markiewicz uzyskała dyplom i zawód pracownika socjalnego w Medycznym Studium Zawodowym w Warszawie. Ukończyła także wiele kursów, m. in. nt. profilaktyki uzależnień, organizowany przez Caritas Polska dla pracowników placówek i schronisk dla osób bezdomnych, w ramach obecnie wykonywanej pracy zawodowej. Pracowała m. in. w Oddziale Warszawskim Towarzystwa Walki z Kalectwem, kierowała Ośrodkiem Informacji i Interwencji dla Inwalidów, organizowała turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla ciężko poszkodowanych inwalidów ruchu, zajmowała się organizacją pracy kół problemowych, grupujących osoby z różnymi jednostkami chorobowymi, z których powstawały nowe stowarzyszenia, takie jak osób chorych na stwardnienie rozsiane, dzieci autystycznych czy zmotoryzowanych inwalidów. W ramach pracy społecznej kierowała akcją „Via Spei”: dowozem młodzieży niesprawnej ruchowo pod opieką wolontariuszy na czwartkowe koncerty w Filharmonii Narodowej, brała udział w organizowaniu wycieczek dla młodzieży niepełnosprawnej we współpracy z PTTK oraz corocznych obozów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych.
W Noclegowni „Przystań” prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej p. Joanna Kaup-Markiewicz pracuje od czerwca 2002 r. na stanowisku pracownika socjalnego.
Praca socjalna w noclegowni jest pracą u podstaw. Pierwszy kontakt z człowiekiem zagubionym jest niejednokrotnie początkiem zmian w jego życiu. Jest to proces bardzo trudny i długotrwały. Ale przez lata działalności placówki przewinęło się przez nią wiele osób. Niektórzy mężczyźni mieszkali tu od kilku lat i praktycznie nic w ich życiu się nie zmieniło. Faktyczne wyjście z bezdomności jest trudne, a uzyskanie mieszkania socjalnego wyjątkowo trudne.
Nowatorski program faktycznego wyjścia z bezdomności pod nazwą „Druga Szansa” został opracowany przez Mirosława Starzyńskiego – Naczelnika Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej dzielnicy Warszawa-Wola. Celem programu było przekazanie mieszkań socjalnych podopiecznym warszawskich placówek dla bezdomnych, przygotowanym do usamodzielnienia się. W realizacji programu brali udział pracownicy Zespołu ds. Bezdomności przy OPS Wola, Stowarzyszenie „Otwarte drzwi”, które prowadziło prace remontowe oraz pracownicy i wolontariusze noclegowni „Przystań” w ramach pracy społecznej. W remontach nieodpłatnie uczestniczyli kandydaci wytypowani do programu oraz ich bezdomni koledzy. Najwięcej beneficjentów programu było rekomendowanych z Noclegowni „Przystań” prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej. W rezultacie 12 osób otrzymało mieszkania i faktycznie wyszło z bezdomności. W ramach uczestnictwa w Wolskim Zespole Reintegracji Społecznej Joanna Kaup-Markiewicz prowadziła dokumentację, a obecnie monitoring programu. Program „Druga Szansa” pokazał bezdomnym, że jest możliwa zmiana ich sytuacji.

Skip to content