Prace nad powołaniem Centrum Integracji Społecznej przy Caritas warszawskiej

9 lutego odbyło się spotkanie podmiotów zainteresowanych funkcjonowaniem powoływanego właśnie do życia Centrum Integracji Społecznej przy Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Spotkanie miało roboczy charakter i dotyczyło długofalowego finansowania projektu. Poza dyrekcją Caritas AW oraz przyszłym kierownikiem CIS, p. Mariuszem Olszakiem, wzięli w nim udział przedstawiciele Centrum Polityki Społecznej przy Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim, Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego, Urzędu Pracy Miasta Stołecznego oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozmowy toczyły się rzeczowej atmosferze rokującej nadzieje na pomyślną realizację zamierzenia. Centrum Integracji Społecznej w ramach czterech warsztatów zawodowych będzie przysposabiać do powrotu na rynek pracy 42 uczestników.

Skip to content