Poświęcenie nowego biura warszawskiej Caritas

27. X 2005 r. Ks. Infułat Zdzisław Król, wikariusz biskupi, dokonał poświęcenia nowych pomieszczeń biurowych warszawskiej Caritas na Krakowskim Przedmieściu. W kameralnej uroczystości obok Ks. Infułata i dyrektora warszawskiej Caritas Ks. Mirosława Jaworskiego wzięli udział najbliżsi współpracownicy zatrudnieni w centrali, obiekcie Res sacra miser i biurze.Centrala Caritas AW znajduje się w miejscu, gdzie od wieków świadczono dobroczynność. Napis na fasadzie budynku „Res sacra miser” (Ubogi rzeczą świętą) podsumowuje jego przeszłość i teraźniejszość. W budynkach na rogu Krakowskiego Przedmieścia i Bednarskiej w Warszawie miało niegdyś siedzibę Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Dzisiaj kompleks należy do Caritas AW, która uzyskała go na własność po wielu latach starań mocą wyroku sądowego z września 2004 roku. Caritas przeprowadziła tu wiele poważnych prac remontowych i modernizacyjnych, w tym kapitalny remont Domu Gaya, remont i wyposażenie kuchni głównej, modernizację pralni, instalację windy osobowej i towarowej, zagospodarowanie dziedzińca wschodniego oraz nową elewację całego obiektu. Ostatnimi pracami remontowymi była adaptacja nowych pomieszczeń biurowych gdzie przeniesiono siedzibę centrali i dwóch sal konferencyjnych na potrzeby przyszłych szkoleń, konferencji i spotkań.
W kompleksie mieszczą się obecnie: biuro Caritas AW, Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Caritas AW, Bursa „Przystań na Skarpie”, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom oraz Ośrodek Pomocy Psychologicznej.

Skip to content