Pomoc w zaopatrzeniu szkolnym

W ramach  pomocy opiekunom w przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej  warszawska Caritas rozpatrzyła do tej pory 85 podań z prośbą o zakup podręczników, przyborów i plecaków . Pomocy udzielano rodzinom wielodzietnym, rodzinom zastępczym, samotnym matkom oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej. Za sumę około 35 tys. złotych zakupiono 130 kompletów podręczników oraz znaczną ilość plecaków i przyborów szkolnych. Środki pochodziły z kwot przekazanych Caritas AW na zasadzie 1-procentowego odpisu od podatku dochodowego. W akcję „wyprawkową” włączyły się  Parafialne Zespoły Caritas. Średni dochód w rodzinach, które skorzystały z pomocy wyniósł 150-300 zł na osobę. Warszawska Caritas zaopatrzyła też w przybory, odzież i obuwie szkolne 125 wychowanków swoich świetlic.

Skip to content