Pomoc w zakupie leków

Caritas AW po raz kolejny znalazła się w gronie laureatów Konkursu Grantowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!” organizowanego przez Fundację „Dbam o zdrowie”.
Fundacja DOZ od 9 lat ogłasza konkurs „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!”, który polega na wsparciu organizacji charytatywnych przez dofinansowanie zakupu leków i materiałów opatrunkowych dla osób, które mają skromny budżet domowy. Caritas AW po raz kolejny znalazła się w gronie laureatów, co oznacza, że otrzymała dofinansowanie na zakup leków dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Warszawy.
Każdego roku kupujemy leki dla ponad 700 osób.  Ponadto z budżetu 1% dofinansowujemy koszty turnusów rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i AGD oraz pomagamy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych. W skali roku z pomocy finansowej Caritas AW korzysta ok 2000 osób.
Zachęcamy do przekazywania 1% podatku Caritas Archidiecezji Warszawskiej wpisując numer KRS 0000225750 w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego.
Przekazywanie 1% podatku ma bardzo duże znaczenie i jest skuteczną pomocą potrzebującym dzięki działaniom Caritas AW.
 

Skip to content