Pomoc uchodźcom z Ukrainy / Help for refugees from Ukraine

Pomagamy uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Warszawy i okolic:

 1. Przyjmujemy osoby uciekające przed wojną. Zgłoszenia na maila: warszawa@caritasaw.pl
 2. Prosimy o zgłaszanie ofert mieszkań/domów, które mogą być nieodpłatnie przekazane dla uchodźców. Formularz zgłoszenia pod linkiem: https://forms.gle/q93DzYBx1JpdZkCq9
 3. Prowadzimy zbiórką rzeczową:

UWAGA! Nie przyjmujemy odzieży używanej.

 • artykuły dla dzieci i niemowląt (mleko w proszku + butelki, kaszki, chusteczki nawilżane, pieluchy jednorazowe, środki pielęgnacyjne, ubrania/buty – nowe, słodycze wysokokaloryczne),
 • artykuły spożywcze z długim terminem przydatności oraz kawa, herbata, słodycze, woda w butelkach. 
 • płyny i proszki do prania
 1. Rzeczy prosimy dostarczyć posegregowane, w kartonach z napisem co zawierają, do magazynu przy schronisku „Przystań”, ul. Wolska 172 w Warszawie w godz. 8-20.
 2. Nasze działania można również wesprzeć wpłacając na konta, wpisując w tytule pomoc dla Ukrainy

PŁATNOŚCI ONLINE: https://caritasaw.pl/pomoz/

PEKAO S.A. 11 1240 1066 1111 0000 0006 0961

Dla Ofiarodawców z zagranicy: SWIFT: BIGBPLPWXXX, PL 10 1160 2202 0000 0000 4395 7726

Darowizny w walutach obcych: Bank Millenium S.A., S.W.I.F.T. BIGBPLPWXXX, euro (EUR): PL 30 1160 2202 0000 0002 6398 2272

WOLONTARIUSZY chcących włączyć się w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy prosimy o zgłoszenia za pośrednictwem formularza https://forms.gle/7Q9cMmqFMwE6XYqXA

Bardzo serdecznie dziękujemy za włączenie się w pomoc!

UWAGA! POMOC dla osób przebywających na UKRAINIE koordynowana jest przez administrację rządową za pośrednictwem strony pomagamukrainie.gov.pl


Help for refugees from Ukraine

 We help refugees from Ukraine who are in Warsaw and its surrounding areas:

1. We accept people fleeing the war.

Applications should be sent via e-mail: warszawa@caritasaw.pl

2. Please submit offers of flats / houses that can be given to refugees free of charge. Find the application form on this link: https://forms.gle/q93DzYBx1JpdZkCq9

3. We collect the following goods: ATTENTION! We do not accept used clothing.

 • Articles for children and babies (powdered milk + bottles, porridges, wet wipes, disposable diapers, care products, clothes / shoes, high-calorie sweets),
 • Food items with a long shelf life (coffee, tea, sweets, bottled water), etc.
 • Paper towels,
 • Sanitary pads, tampons,
 • Toothbrushes and toothpaste
 • Washing liquids
 • Soap, gels
 • Shampoos
 • New mattresses,
 • Medical and hygienic measures,
 • Clothes / shoes – new,

Please deliver the items – sorted in cardboard boxes with clear description of whart the boxes contain – to the warehouse at the „Przystań” shelter, ul. Wolska 172 in Warsaw from 8-20.

You can also support our activities by making a payment to the accounts, by entering in the title “Aid for Ukraine”:

ONLINE PAYMENTS: https://caritasaw.pl/pomoz/

PEKAO S.A. 11 1240 1066 1111 0000 0006 0961

For donors from abroad: SWIFT: BIGBPLPWXXX, PL 10 1160 2202 0000 0000 4395 7726

Donations in foreign currencies: Bank Millennium S.A., S.W.I.F.T. BIGBPLPWXXX, euro (EUR): PL 30 1160 2202 0000 0002 6398 2272

VOLUNTEERS who want to help refugees from Ukraine, please apply via the form https://forms.gle/7Q9cMmqFMwE6XYqXA

Thank you very much for joining us!

ATTENTION! HELP for people staying in UKRAINE is coordinated by the government administration via the website pomocamukrainie.gov.pl

Skip to content