Pomoc Caritas AW w 2021 roku

W 2021 roku Caritas Archidiecezji Warszawskiej pomogła:

834 CHORYM

Stacjonarnie Caritas AW leczyła 341 pacjentów – 179 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i 155 w hospicjum.

Hospicja domowe w Błoniu i Grójcu sprawowały opiekę medyczną nad 493 pacjentami w miejscu ich zamieszkania na terenie powiatów: grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego oraz w niektórych dzielnicach Warszawy.

240 DZIECIOM

W 5 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego (świetlicach socjoterapeutycznych) na Ochocie, Ursynowie i Woli z opieki specjalistów pracujących nad uzupełnieniem deficytów wychowawczych i edukacyjnych korzystało 158 dzieci.

82 dzieci w ramach  programu „Skrzydła” otrzymało pomoc stypendialną przeznaczoną na zakup niezbędnych sprzętów (m.in. potrzebnych w nauce zdalnej) i opłaty za zajęcia dodatkowe.

630 BEZDOMNYM

W schroniskach dla osób bezdomnych mieszkało łącznie 630 kobiet i mężczyzn. Otrzymywali całodzienne wyżywienie, pomoc socjalną, psychologiczną, terapeutyczną i prawną. 47 osób otrzymało mieszkania treningowe. Udzieliliśmy ponad 3200 porad psychologicznych i terapeutycznych.

Około 200 osobom przebywającym w miejscach niemieszkalnych na terenie Warszawy udzielono doraźnej pomocy medycznej i socjalnej w ramach tzw. streetworkingu medycznego.

INNYM POTRZEBUJĄCYM:

Kuchnie wydały ponad 150 000 ciepłych posiłków. W łaźni ponad 10 000 razy korzystano z ciepłej kąpieli, wydaliśmy ponad 5000 kompletów bielizny i ubrań, przeprowadzono 500 zabiegów dezynsekcyjnych.

W okresie zimowym udzieliliśmy około 4000 interwencyjnych noclegów, podawaliśmy gorące napoje i suchy prowiant na wynos.

Blisko 2000 osób otrzymało pomoc indywidualną, w tym 592 osobom pomogliśmy w zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego i AGD. Dofinansowaliśmy leczenie specjalistyczne oraz pomogliśmy poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych. Około 1100 osób (mieszkańców Woli) w ramach projektu „Czystość każdego dnia” otrzymało pomoc rzeczową w postaci artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków, odzieży i obuwia.

Ponadto tysiące osób otrzymało pomoc i wsparcie w parafiach archidiecezji warszawskiej. Parafialne Zespoły Caritas świadczyły pomoc przekazując potrzebującym artykuły spożywcze, leki oraz paczki świąteczne.

DZIĘKUJEMY

Udzielenie wielorakiej, opisanej wyżej, pomocy możliwe było i jest dzięki współfinansowaniu zadań i projektów przez instytucje rządowe i samorządowe (w szczególności Miasto Stołeczne Warszawa i MOW NFZ), dzięki hojności darczyńców indywidualnych – osób fizycznych, firm i organizacji oraz odprowadzających 1% podatku na Caritas AW. Istotne były również wpływy z działalności gospodarczej wspierające realizację celów statutowych Caritas AW.

Wszystkim naszym Pracownikom, Wolontariuszom, Darczyńcom oraz Współpracownikom  w urzędach publicznych, fundacjach i organizacjach składam serdeczne podziękowanie za profesjonalne wykonywanie trudnych zadań oraz za harmonijną współpracę w trosce o bliźniego.

W Nowym Roku 2022 życzymy wszystkim Państwu radości i satysfakcji w życiu rodzinnym i zawodowym.

Skip to content