W 2016 roku Caritas Archidiecezji Warszawskiej pomagała codziennie:

chorym – 1215 osób

W Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym przy Krakowskim Przedmieściu 62 objęliśmy stacjonarną opieką długoterminową 183 pacjentów oraz 304 pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową w Hospicjum Stacjonarnym.

W Hospicjum Domowym, na terenie powiatów: grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego oraz niektórych dzielnic Warszawy, leczyliśmy łącznie 577 pacjentów cierpiących na chorobę nowotworową, którzy mogli przebywać
w swoich domach. Z naszej pomocy korzystali również najbliżsi pacjentów.

W ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej w czterech terenowych Ośrodkach Działalności Leczniczej świadczyliśmy usługi pielęgniarskie dla 151 pacjentów w ich domach. Opieka miała charakter ciągły, wielomiesięczny, czasem całoroczny.

Łącznie w 2016 r. leczyliśmy ponad 1215 pacjentów ciężko i nieuleczalnie chorych. Pacjentom przebywającym w domach wypożyczaliśmy bezpłatnie specjalistyczne łóżka, koncentratory tlenu, ssaki i inny sprzęt rehabilitacyjny.

bezdomnym – 910 osób

W schroniskach przy ul. Żytniej 1A i Wolskiej 172 w Warszawie objęliśmy opieką 910 osób (kobiet i mężczyzn) i zapewniliśmy im całodobowy pobyt, wyżywienie, wsparcie socjalne, psychologiczne, pomoc prawną i duchową. W jadłodajni przy ul. Żytniej 1A wydaliśmy
w ciągu roku 100 tys. ciepłych posiłków dla osób z miasta, nie mieszkających w naszych schroniskach oraz umożliwiliśmy nocleg w miesiącach zimowych dla ok. 50 osób dziennie.
W łaźni 21593 razy umożliwiono kąpiel, wydano środki czystości, czystą bieliznę i odzież.
W magazynie odzieży 6272 razy wydano odzież i  obuwie. Udzielono 1145 konsultacji psychologicznych. W schronisku przy ul. Wolskiej 172 wykonano nieodpłatnie 11302 zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych. W ramach intensywnego programu wychodzenia z bezdomności 16 osobom bezdomnym udzielono skutecznej pomocy w otrzymaniu mieszkania socjalnego i podjęciu życia na własny rachunek.

dzieciom:

249 dzieci korzystało z całorocznych zajęć pozaszkolnych w 6 Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego (świetlicach socjoterapeutycznych) prowadzonych przez Caritas AW w Warszawie. Wsparciem pedagogiczno-psychologicznym objęto także rodziców dzieci.
Na koloniach letnich w 5 ośrodkach w Polsce wypoczywało 800 dzieci oraz 130 dzieci
na zimowisku w Murzasichlu. W Programie Skrzydła, łącznie w obu semestrach 140 dzieci skorzystało z pomocy stypendialnej na zakupy zabezpieczające ich codzienne potrzeby, pomoce szkolne lub opłaty za zajęcia dodatkowe. Blisko 120 dzieci na przełomie sierpnia i września otrzymało komplety podręczników i wyposażenie w  artykuły szkolne.

W 2016 roku wsparliśmy łącznie blisko 1200 dzieci oraz ich rodziny.

migrantom i uchodźcom:

W Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom wsparliśmy 872 rodziny w zakupie środków higienicznych, produktów spożywczych, podręczników i wyprawek szkolnych, sfinansowaniu pomocy medycznej. Zorganizowaliśmy pomoc psychologiczną oraz zajęcia edukacyjne
i wakacyjny turnus integracyjny dla dzieci.

inne formy pomocy

434 razy udzieliliśmy indywidualnej pomocy w postaci zakupu leków, protez, dofinansowania wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, dofinansowania leczenia specjalistycznego bądź zaspokojenia innych bieżących potrzeb związanych z ich trudną sytuacją materialną lub losową.

Nasze działania wspierane były przez 115 Parafialnych Zespołów Caritas oraz 35 Szkolne Koła zrzeszające łącznie blisko 1500 wolontariuszy.

W 2016 roku w/w pomoc została zrealizowana dzięki dobrej współpracy i współfinansowaniu zadań i projektów przez urzędy administracji państwowej i samorządowej oraz hojności darczyńców indywidualnych, firm, instytucji, osób fizycznych odprowadzających 1% podatku na naszą organizację a także dzięki działalności gospodarczej, wspierającej realizację celów statutowych.

Wszystkim naszym Pracownikom, Wolontariuszom, Darczyńcom oraz Pracownikom urzędów państwowych i samorządowych składamy serdeczne podziękowanie za profesjonalne wykonywanie trudnych zadań oraz za harmonijną współpracę w trosce o najbardziej potrzebujących.

W Nowym 2017 Roku życzę wszystkim tego co najlepsze!

 

ks. Zbigniew Zembrzuski

dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej