Pomoc Caritas AW na początku roku szkolnego 2017/2018

Od kilku lat Caritas AW pomaga uczniom i ich rodzicom na początku nowego roku szkolnego w zakresie zakupu podręczników i innych przyborów. Zapotrzebowanie na taką pomoc systematycznie spada, ponieważ uczniowie na wielu poziomach otrzymują podręczniki bezpłatnie. Pozytywnie na rodzinne budżety wpłynął również program rządowy 500+. W 2014 roku Caritas AW na przełomie sierpnia i września zakupiła podręczniki i przybory szkolne dla ponad 560 uczniów na kwotę 120 000 zł., a w bieżącym roku pełne zestawy podręczników otrzymało jedynie 31 uczniów liceów i techników za kwotę 15000 zł. Ponadto stosowną pomoc na początek roku szkolnego otrzymały dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez warszawską Caritas.
Caritas AW wspiera na co dzień około 100 dzieci w programie „Skrzydła”, 150 dzieci uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych w placówkach wsparcia dziennego tzw. świetlicach na Woli, Ursynowie i Ochocie, 700 dzieci skorzystało z wypoczynku letniego na koloniach w lipcu i sierpniu.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom indywidualnym i instytucjom oraz urzędom za pomoc materialną i merytoryczne wsparcie naszych działań.

Skip to content