POMOC CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ w 2022 ROKU

W 2022 roku z pomocy Caritas Archidiecezji Warszawskiej skorzystało ponad 55.000 osób, w tym 35.000 uciekających przed wojną w Ukrainie.

W dniu wybuchu wojny Caritas AW otoczyła opieką rodziny naszych pracowników z Ukrainy (ponad 40 zatrudnionych osób), a następnie zorganizowaliśmy biuro obsługi dla uchodźców przybywających do Warszawy. Przez 3 miesiące pomagaliśmy w zakwaterowaniu tych osób, dostarczaliśmy żywność i wodę do punktów recepcyjnych, przyjmowaliśmy duże transporty z pomocą humanitarną z zagranicy i wysyłaliśmy mniejsze samochody bezpośrednio do Ukrainy oraz otworzyliśmy czynny 7 dni w tygodniu magazyn zaopatrujący osoby przybyłe z Ukrainy w podstawowe produkty – mówi ks. Zbigniew Zembrzuski, dyrektor Caritas AW. Pomoc Ukrainie w 2022 roku stała się priorytetem, ale to nie oznacza, że nasze dotychczasowe działania zostały zmniejszone lub ograniczone. Nadal leczymy ciężko chorych pacjentów w hospicjach i ZOL, w schroniskach zapewniamy całodobowe zamieszkanie, wyżywienie, pomoc socjalną, terapeutyczną, psychologiczną i prawną osobom zagrożonym bezdomnością. W ramach streetworkingu niesiemy pomoc medyczną osobom w kryzysie bezdomności. Prowadzimy terapię uzależnień i wdrażamy nowy program Erasmus + „Towarzysz Podróży”. Od wielu lat pomagamy dzieciom w świetlicach socjoterapeutycznych i wspieramy młode talenty w ramach programu „Skrzydła” – dodaje.

Z pomocy pracowników i wolontariuszy warszawskiej Caritas w minionym roku skorzystało:

880 CHORYCH

W stacjonarnych placówkach Caritas AW leczyliśmy łącznie 415 pacjentów: 208 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i 207 w hospicjum.

Hospicja domowe w Błoniu i Grójcu sprawowały opiekę medyczną nad 465 pacjentami w miejscu ich zamieszkania na terenie powiatów: grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego oraz w niektórych dzielnicach Warszawy.

340 DZIECI

W 5 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego (świetlicach socjoterapeutycznych) w Warszawie na Ochocie, Ursynowie i Woli pod opieką specjalistów w zajęciach wychowawczych i edukacyjnych  uczestniczyło 270 dzieci.

70 dzieci w ramach  programu „Skrzydła” skorzystało z pomocy stypendialnej przeznaczonej na zakup niezbędnych sprzętów
(m.in. potrzebnych w nauce zdalnej) i opłaty za zajęcia dodatkowe.

539 BEZDOMNYCH

497 kobiet i mężczyzn znalazło dach nad głową w dwóch warszawskich schroniskach oraz otrzymało całodzienne wyżywienie, pomoc socjalną, psychologiczną, terapeutyczną i prawną.

42 osobom udzielono pomocy w usamodzielnieniu – znalezieniu mieszkania i stałego źródła utrzymania.
W schroniskach wykonano ponad 10 tysięcy zabiegów higieniczno-medycznych, udzielono porad psychologicznych i terapeutycznych. Ponadto w jadłodajni wydano 37 640 ciepłych posiłków, 7 283 osoby skorzystały z kąpieli i wymiany bielizny oraz odzieży. Dodatkowo obsłużono 80 osób (kąpiel, wymiana bielizny i odzieży, zabiegi higieniczne) przywiezionych przez służby porządkowe z m. st. Warszawy.

W ramach tzw. streetworkingu medycznego na terenie Warszawy (Dworzec Zachodni, stacja Metro Centrum oraz w innych miejscach niemieszkalnych) wykonano 176 patroli medycznych: karetka pogotowia
z  zespołem ratowników i lekarz.  Przewoziliśmy bezdomnych w stanach zagrażających życiu i zdrowiu do szpitali i innych placówek na terenie
Warszawy.

35.000 UCHODŹCÓW Z UKRAINY

500 osobom pomogliśmy w znalezieniu zakwaterowania w mieszkaniach prywatnych oraz budynkach Caritas AW.

31000 osób skorzystało z pomocy magazynu Caritas AW przy ul. Wolskiej, bezpłatnie rozdawaliśmy żywność, odzież, produkty higieniczne i chemii gospodarczej.

Przyjęliśmy 15 transportów z pomocą humanitarną z Wielkiej Brytanii, Francji, Luksemburga, USA i Niemiec.

Wysłaliśmy lub włączyliśmy się w organizację 40 transportów z pomocą humanitarną na Ukrainę. Pomoc Caritas AW dotarła między innymi
do: Drohobycza, Lwowa, Tarnopola, Równego, Żytomierza i Kijowa.

1000 rodzin skorzystało z kart i kodów zakupowych Biedronki dystrybuowanych przez Caritas AW we współpracy z Fundacją Biedronka.

Zakupiliśmy leki dla 100 uchodźców we współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.

24 kwietnia 2022 roku  – w Wielkanoc kościołów wschodnich Caritas AW włączyła się w inicjatywę Polskiego Holdingu Hotelowego zorganizowania śniadania świątecznego w 28 hotelach w całej Polsce dla 7000 osób
(w tym 4 na terenie Warszawy).

Caritas AW współfinansowała śniadanie dla 5000 uchodźców przebywających na terenie Hal Targowych w Nadarzynie zorganizowane przez Ptak Warsaw Expo oraz śniadanie w Łomiankach.

INNI POTRZEBUJĄCY

W okresie zimowym udzielono około 4000 interwencyjnych noclegów.

Blisko 2000 osób otrzymało pomoc indywidualną, w tym 520 w zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego i AGD. Dofinansowane zostały turnusy rehabilitacyjne, leczenie specjalistyczne, zakupy dla poszkodowanych
w wyniku zdarzeń losowych. 327 seniorów otrzymało pomoc w postaci darmowych obiadów oraz comiesięcznych kart zakupowych. Około 1100 osób (mieszkańców Woli) w ramach projektu „Czystość każdego dnia” otrzymało pomoc rzeczową w postaci artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków, odzieży i obuwia.

Ponadto kilkanaście tysięcy osób otrzymało pomoc i wsparcie w parafiach archidiecezji warszawskiej. Parafialne Zespoły Caritas świadczyły pomoc przekazując potrzebującym artykuły spożywcze, leki oraz paczki świąteczne.

DZIĘKUJEMY

Udzielenie wielorakiej pomocy było możliwe dzięki współfinansowaniu zadań i projektów przez instytucje rządowe i samorządowe
(w szczególności Miasto Stołeczne Warszawa i Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ), dzięki hojności darczyńców indywidualnych – osób fizycznych, firm i organizacji oraz odprowadzających 1% podatku
na Caritas AW. Istotne były również wpływy z działalności gospodarczej wspierające realizację celów statutowych Caritas AW.

Wszystkim naszym Pracownikom, Wolontariuszom, Darczyńcom oraz Współpracownikom w urzędach publicznych, fundacjach i organizacjach składam serdeczne podziękowanie za profesjonalne wykonywanie trudnych zadań oraz za harmonijną współpracę w trosce o bliźniego.

W Nowym 2023 Roku życzę Państwu najwięcej Bożej pomocy, darów zdrowia i pokoju oraz codziennie ludzkiej życzliwości.

Zbigniew Zembrzuski

dyrektor Caritas AW

Skip to content