Podsumowanie roku szkolnego 2012/13

W roku szkolnym 2012/2013 Caritas Archidiecezji Warszawskiej w ramach stypendialnego Programu Skrzydła objęła pomocą 95 dzieci. Dzieciom udzielono wsparcia w zakresie opłaty za zajęcia  sportowe,  taneczne, kursy nauki języków obcych a także opłacano dzieciom posiłki w szkole oraz zakupiono okulary, odzież, obuwie, przybory szkolne i leki. Dzięki udzielonej pomocy stypendyści mogli się  rozwijać i mięli zaspokojone podstawowe potrzeby. Na realizację programu Caritas AW wydała ok. 90 000zł pochodzący z wpłat indywidualnych darczyńców ( 75 dzieci), darowizny Firmy KARMAR ( 10 dzieci) oraz  dotacji Caritas Polska (10 dzieci).

 Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom dzięki którym mogliśmy spełnić dziecięca marzenia.

Skip to content