Zapraszamy do wysłuchania podsumowania działalności Caritas Archidiecezji Warszawskiej w 2014 roku.