PODSUMOWANIE POMOCY W 2023 ROKU

W 2023 ROKU Z POMOCY CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ SKORZYSTAŁO:

836 CHORYCH

392 pacjentów leczyliśmy w systemie stacjonarnym – 157 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i 235 w hospicjum przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie.

Hospicja domowe w Błoniu i Grójcu sprawowały opiekę medyczną nad 444 pacjentami w miejscu ich zamieszkania na terenie powiatów: grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego oraz w niektórych dzielnicach Warszawy.

241 DZIECI

180 dzieci w 5 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego (świetlicach socjoterapeutycznych) w Warszawie na Ochocie, Ursynowie
i Woli uczestniczyło w zajęciach wychowawczych i edukacyjnych.

61 dzieci w  programie „Skrzydła” skorzystało z pomocy stypendialnej przeznaczonej na zakup podręczników i zajęć dodatkowych.

413 BEZDOMNYCH W SCHRONISKACH

355 kobiet i mężczyzn mieszkało  w dwóch warszawskich schroniskach oraz otrzymało całodzienne wyżywienie, pomoc socjalną, psychologiczną, terapeutyczną i prawną.

58 osób rozpoczęło samodzielne życie, otrzymało mieszkanie socjalne i podjęło pracę zarobkową.

TYSIĄCE OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI

9 000 osób skorzystało z zabiegów higieniczno-medycznych, oraz porad psychologicznych i terapeutycznych. Ponadto w jadłodajni wydano 15 720 ciepłych posiłków, 6 083 osoby skorzystały z kąpieli i wymiany bielizny oraz odzieży. Dodatkowo obsłużono 150 osób (kąpiel, wymiana bielizny i odzieży, zabiegi higieniczne) przywiezionych przez służby porządkowe z m. st. Warszawy.

900 osobom udzielono doraźnej pomocy medycznej. Caritas AW – współpracując z Fundacją Ambulans z Serca oraz w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej oraz Towarzystwem Brata Alberta – realizowała  streetworking medyczny. Na terenie Warszawy (Dworzec Zachodni, stacja Metro Centrum oraz w innych miejscach niemieszkalnych) udzielano pomocy medycznej, opatrywano rany dojeżdżając do chorych w przestrzeni publicznej karetką pogotowia z zespołem ratowników medycznych i lekarzem, przewożono osoby bezdomne do szpitali i innych placówek na terenie Warszawy.

POMOC UKRAINIE

30 000 osób, uchodźców wojennych, w większości kobiet i dzieci, osób małoletnich i niepełnosprawnych skorzystało z pomocy rzeczowej przy ul. Wolskiej 172 w Warszawie. Od poniedziałku do piątku bezpłatnie rozdawaliśmy żywność, odzież, środki czystości oraz pomagaliśmy w zaopatrzeniu w leki i środki medyczne oraz inne artykuły codziennego użytku.

20 transportów z pomocą humanitarną wysłaliśmy bezpośrednio do Drohobycza, Lwowa, Żytomierza i Kijowa.

INNI POTRZEBUJĄCY

2000 osób otrzymało pomoc indywidualną, w tym 533 w zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego i AGD. Dofinansowane zostały turnusy rehabilitacyjne i leczenie specjalistyczne. 300 seniorów otrzymało pomoc w postaci bezpłatnych obiadów oraz comiesięcznych kart zakupowych.

Ponadto kilkanaście tysięcy osób otrzymało pomoc i wsparcie w parafiach archidiecezji warszawskiej za pośrednictwem 123 Parafialnych Zespołów Caritas, które zakupiły i dostarczyły artykuły spożywcze, leki oraz paczki świąteczne.

DZIĘKUJEMY

Udzielenie pomocy w tak dużej skali było możliwe dzięki współfinansowaniu zadań i projektów przez instytucje rządowe i samorządowe (w szczególności Miasto Stołeczne Warszawa i Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ), dzięki hojności darczyńców indywidualnych – osób fizycznych, firm i organizacji oraz odprowadzających 1,5 % podatku na Caritas AW. Istotne były również wpływy z działalności gospodarczej wspierające realizację celów statutowych Caritas AW.

Wszystkim naszym Pracownikom, Wolontariuszom, Darczyńcom oraz Współpracownikom w urzędach publicznych, fundacjach i organizacjach składam serdeczne podziękowanie za profesjonalne wykonywanie trudnych zadań oraz za harmonijną współpracę w trosce o bliźniego.

W Nowym 2024 Roku życzę Państwu najwięcej Bożej pomocy, darów zdrowia i pokoju oraz codziennie ludzkiej życzliwości.

Zbigniew Zembrzuski

dyrektor Caritas AW

Skip to content