Podsumowanie pomocy Caritas AW w 2020 roku

W 2020 ROKU Z POMOCY CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ SKORZYSTAŁY TYSIĄCE OSÓB
 
855 CHORYCH
W stacjonarnych placówkach Caritas AW przebywało 340 pacjentów – 185 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i 155 w hospicjum.
Hospicja domowe w Błoniu i Grójcu sprawowały opiekę medyczną nad 515 pacjentami w miejscu ich zamieszkania na terenie powiatów: grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego oraz w niektórych dzielnicach Warszawy.
 
354 DZIECI
W 5 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego (świetlicach socjoterapeutycznych) na warszawskiej Ochocie, Ursynowie i Woli pod opieką specjalistów pracujących nad uzupełnieniem deficytów wychowawczych i edukacyjnych pozostawało 154 dzieci.
103 dzieci wyjechało na zimowisko do Murzasichla k. Zakopanego.
83 dzieci w ramach  programu „Skrzydła” skorzystało z pomocy stypendialnej przeznaczonej na zakup niezbędnych sprzętów (m.in. potrzebnych w nauce zdalnej) i opłaty za zajęcia dodatkowe.
14 dzieci otrzymało wsparcie finansowe na zakup podręczników i przyborów szkolnych.
 
650 BEZDOMNYCH
650 kobiet i mężczyzn znalazło dach nad głową w dwóch warszawskich schroniskach oraz otrzymało całodzienne wyżywienie, pomoc socjalną, psychologiczną, terapeutyczną i prawną.
38 osobom udzielono pomocy w usamodzielnieniu – znalezieniu mieszkania i stałego źródła utrzymania.
W schroniskach  wykonano ok. 10 tysięcy zabiegów higieniczno-medycznych. 3616 razy udzielono porad psychologicznych i terapeutycznych.
90 osobom udzielono pomocy w miejscach niemieszkalnych na terenie Warszawy w ramach tzw. streetworkingu medycznego.
 
I TRUDNI DO ZLICZENIA INNI POTRZEBUJĄCY
Jadłodajnia Caritas AW  na ul. Żytniej wydała ponad 163 tysiące ciepłych posiłków oraz ponad 10 tysięcy porcji suchego prowiantu w czasie epidemii. Około 20 tysięcy razy korzystano z ciepłej kąpieli oraz wymiany odzieży w łaźni Caritas AW. Magazyn odzieżowy obsłużył ok 6000 osób.
W okresie zimowym udzielono około 4 tys. interwencyjnych noclegów.
Blisko 2 tys. osób otrzymało pomoc indywidualną, w tym 582 w zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego i AGD. Dofinansowane zostały turnusy rehabilitacyjne, leczenie specjalistyczne, zakupy dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych. Około 1100 osób (mieszkańców Woli) w ramach projektu „Czystość każdego dnia” otrzymało pomoc rzeczową w postaci artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków, odzieży i obuwia.
W trakcie trwania pandemii podczas wiosennego i jesiennego szczytu zachorowań wolontariusze Caritas AW wykonali zakupy żywności i środków czystości dla ponad 200 seniorów przebywających w domach.
Ponadto tysiące osób otrzymało pomoc i wsparcie w parafiach archidiecezji warszawskiej. Parafialne Zespoły Caritas świadczyły pomoc przekazując potrzebującym artykuły spożywcze, leki oraz paczki świąteczne.
 
DZIĘKUJEMY
Udzielenie wielorakiej, opisanej wyżej, pomocy możliwe było dzięki współfinansowaniu zadań i projektów przez instytucje rządowe i samorządowe (w szczególności Miasto Stołeczne Warszawa i MOW NFZ), dzięki hojności darczyńców indywidualnych – osób fizycznych, firm i organizacji oraz odprowadzających 1% podatku na Caritas AW. Istotne były również wpływy z działalności gospodarczej wspierające realizację celów statutowych Caritas AW.
Szczególne słowa wdzięczności kieruję do wszystkich, którzy aktywnie włączyli się w pomoc pacjentom i personelowi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zakażonym COVID-19 w kwietniu i maju 2020 roku.
Wszystkim naszym Pracownikom, Wolontariuszom, Darczyńcom oraz Współpracownikom  w urzędach publicznych, fundacjach i organizacjach składam serdeczne podziękowanie za profesjonalne wykonywanie trudnych zadań oraz za harmonijną współpracę w trosce o bliźniego.
W Nowym Roku 2021 życzę wszystkim Państwu radości i satysfakcji w życiu rodzinnym i zawodowym oraz opanowania pandemii.
Zbigniew Zembrzuski
dyrektor Caritas AW
 

Skip to content