W 2019 ROKU Z POMOCY CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ SKORZYSTAŁY TYSIĄCE OSÓB:

957 CHORYCH

W stacjonarnych placówkach Caritas AW przebywało 375 pacjentów – 215 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i 160 w hospicjum.

Hospicjum domowe sprawowało opiekę medyczną nad 477 pacjentami w miejscu ich zamieszkania na terenie powiatów: grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego oraz w niektórych dzielnicach Warszawy.

W okolicach  Błonia i Grójca pielęgniarską opiekę długoterminową domową świadczono 105 pacjentom.

1035 DZIECI

W 5 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego (świetlicach socjoterapeutycznych) na warszawskiej Ochocie, Ursynowie i Woli pod opieką specjalistów pracujących nad uzupełnieniem deficytów wychowawczych i edukacyjnych pozostawało 218 dzieci.
592 dzieci (w tym 138 z Ukrainy i Białorusi) odpoczywało na 6 wakacyjnych turnusach kolonijnych w różnych miejscach w Polsce. 91 dzieci wyjechało na zimowisko.

121 dzieci w ramach  programu „Skrzydła” skorzystało z pomocy stypendialnej przeznaczonej na zakup przyborów szkolnych i opłaty za zajęcia dodatkowe.

13 rodzin otrzymało wsparcie finansowe na zakup podręczników i przyborów szkolnych.

386 BEZDOMNYCH

386 kobiet i mężczyzn znalazło dach nad głową w dwóch warszawskich schroniskach, a nadto otrzymało całodzienne wyżywienie, pomoc socjalną, psychologiczną, terapeutyczną i prawną.
15 osobom udało się usamodzielnić – znaleźć mieszkanie i stałe źródło utrzymania.
W schroniskach  wykonano ok. 10 tys. zabiegów higieniczno-medycznych. 1264 razy udzielono porad psychologicznych i terapeutycznych. 85 osobom udzielono pomocy w miejscach niemieszkalnych na terenie Warszawy w tzw. streetworkingu medycznym.

I TRUDNI DO ZLICZENIA INNI POTRZEBUJĄCY

Jadłodajnia Caritas AW wydała ponad 240 tys. ciepłych posiłków. 23 tys. razy korzystano z ciepłej kąpieli oraz wymiany odzieży w łaźni Caritas. Magazyn odzieżowy wydał odzież 11,5 tys. razy.

W okresie zimowym udzielono ponad 4 tys. interwencyjnych noclegów.

Około 2 tys. osób otrzymało pomoc indywidualną, w tym 681 w zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego i AGD. Dofinansowane zostały turnusy rehabilitacyjne, leczenie specjalistyczne, zakupy dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych. Ponad 1200 osób (mieszkańców Woli) w ramach projektu „Czystość każdego dnia” otrzymało pomoc rzeczową w postaci artykułów chemii gospodarczej, odzieży i obuwia.

Ponadto tysiące osób otrzymało pomoc i wsparcie w parafiach archidiecezji warszawskiej. Parafialne Zespoły Caritas świadczyły pomoc przekazując potrzebującym artykuły spożywcze, leki oraz paczki świąteczne.

DZIĘKUJEMY

Udzielenie wielorakiej opisanej wyżej pomocy możliwe było dzięki współfinansowaniu zadań i projektów przez instytucje samorządowe i publiczne (w szczególności Miasto Stołeczne Warszawa i MOW NFZ), dzięki hojności darczyńców indywidualnych – osób fizycznych, firm i organizacji oraz odprowadzających 1% podatku na Caritas AW. Istotne były również wpływy z działalności gospodarczej wspierające realizację celów statutowych Caritas AW.

Wszystkim naszym Pracownikom, Wolontariuszom, Darczyńcom oraz Współpracownikom  w urzędach publicznych, fundacjach i organizacjach składam serdeczne podziękowanie za profesjonalne wykonywanie trudnych zadań oraz za harmonijną współpracę w trosce o bliźniego.

W Nowym Roku 2020 życzę wszystkim Państwu radości i satysfakcji w życiu rodzinnym i zawodowym.

 Zbigniew Zembrzuski

 dyrektor Caritas AW