Podsumowanie akcji letniej warszawskiej Caritas

Podczas spotkania w dniu 31 sierpnia Zarząd Caritas AW wspólnie z koordynatorami oraz kierownikami kolonii podsumował tegoroczną akcję letnią. Caritas warszawska zorganizowała tego lata 12 turnusów kolonijnych dla 1100 dzieci. Było wśród nich 100 dzieci z Ukrainy, 100 dzieci z Białorusi i 30 dzieci z terenów dotkniętych powodzią w 2010 r. Kolonie odbywały się w 7 miejscowościach rozsianych po całej Polsce – w Białym Dunajcu, Mikoszowie, Sztutowie, Nowej Kaletce, Gibach, Kowarach i Karpaczu. Akcja letnia została w znacznej mierze sfinansowana z dotacji Biura Edukacji M. St. Warszawy, Wojewody Mazowieckiego oraz Senatu RP.
Uczestnicy spotkania omówili najważniejsze zagadnienia dotyczące pracy z dziećmi podczas wakacji oraz współpracy z kadrą i wolontariuszami. W szczególny sposób skupili się na stopniu realizacji programów  kolonii profilowanych oraz problemach wychowawczych. Spotkaniu towarzyszył pokaz najciekawszych zdjęć z kolonii oraz filmów dokumentujących przeprowadzone zajęcia tematyczne. Kierownikom kolonii w podziękowaniu za ciężką pracę wręczono upominki i kwiaty.

Skip to content