Początek roku szkolnego w warszawskiej świetlicy przy ul. Dereniowej

We wrześniu świetlica socjoterapeutyczna przy ul. Dereniowej 12 wznowiła swą działalność. Jak co roku rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św., po której odbyło się spotkanie z rodzicami.
Nowy rok szkolny przyniósł nam nową kadrę oraz nowych członków świetlicy. W ramach realizacji programu poznawaliśmy się nawzajem, odkrywaliśmy co nas ze sobą łączy, przypominaliśmy sobie zasady funkcjonowania w świetlicy.
Podjęliśmy również współpracę z sąsiednią świetlicą i wspólnie uczestniczymy w zajęciach tanecznych. W czasie wolnym zorganizowaliśmy integracyjną dyskotekę, wyjście do kina, „korepetycje na wesoło” oraz gry terenowe w Lesie Kabackim.
Przeżyliśmy także wizytację Ks. Bp. Tadeusza Pikusa, któremu podczas uroczystej Mszy św. mieliśmy zaszczyt przedstawić sprawozdanie z naszej dotychczasowej działalności.
W najbliższym czasie planujemy wyjazd do Zakroczymia w celu przybliżenia sylwetki bł. o. Honorata Koźmińskiego – patrona Caritas AW, którego wizerunek nasza świetlica otrzymała 13. października od dyrekcji Caritas.

Skip to content