W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Dereniowej 12 w Warszawie w okresie od 25.05 do 31.10.2015 r.  realizowany jest projekt pod nazwą „Po kolorach tęczy do gwiazd” w ramach zadania publicznego: Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, umowa nr. 55/112/15

Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu jest przeciwdziałanie zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu. Istotnym zamierzeniem projektu jest także modelowanie prawidłowych relacji społecznych, kształtowanie cechy proaktywności oraz wskazywanie możliwości i sposobów spędzania wolnego czasu promującego zdrowy styl życia.

W projekcie udział bierze 26 dzieci w wieku od 7 do 16 lat, dla których zorganizowano cykl dziewięciu spotkań  warsztatowych oraz trzydniowy wyjazd do Trójmiasta.

plakat_m