Pielgrzymka do Łagiewnik

13 kwietnia 50 pracowników, wolontariuszy i przyjaciół warszawskiej Caritas uczestniczyło w ogólnopolskiej pielgrzymce do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie- Łagiewnikach. Pielgrzymce warszawskiej przewodził ks.dyrektor Zbigniew Zembrzuski. Z całego kraju przybyło około 1600 osób związanych z pracą Caritas. Mszę świętą w Sanktuarium celebrował ks. bp Jan Zając wspólnie z dyrektorami Caritas diecezjalnych.  Potem pielgrzymi udali się na chwilę skupienia do relikwii św. Faustyny. O doczesne potrzeby zadbano częstując przybyłych pożywną grochówką. Wielu uczestników odwiedziło przy okazji budujące się Centrum Jana Pawła II. Organizatorem pielgrzymki była Caritas Polska.

Skip to content