Pielgrzymka bezdomnych na Jasną Górę

9 listopada odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Bezdomnych na Jasną Górę, która przebiegała pod hasłem z Listu do Efezjan:,,Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach naszych”. W pielgrzymce wzięło udział 21 diecezji. Caritas Archidiecezji Warszawskiej reprezentowało około 50 osób. W Kaplicy Cudownego Obrazu została odprawiona msza św. dla uczestników, którzy przeszli też później Drogą Krzyżową aniach, których autorami były osoby bezdomne. Słowo podziękowania należy się Caritas Polska za stworzenie tej możliwości refleksji duchowej i bardzo dobrą organizację pielgrzymki.

Skip to content