Pielęgniarki opieki długoterminowej domowej – Grójcu

Caritas Archidiecezji Warszawskiej  zatrudni pielęgniarki do realizacji świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ramach Ośrodka Działalności Leczniczej Caritas AW w Grójcu.
Wymagania formalne:
Wykształcenie co najmniej średnie medyczne oraz ukończenie jednego z  niżej wymienionych kursów:
• kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej,
• lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
• lub pielęgniarstwa zachowawczego,
• lub pielęgniarstwa rodzinnego
• lub pielęgniarstwa środowiskowego,
• lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego,
• lub pielęgniarstwa geriatrycznego,
• lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej
• Prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie  samochodem.
 
Zakres odpowiedzialności:
•    realizacja świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej – 4 wizyty tygodniowo w domu pacjenta, dojazd samochodem prywatnym.
•    cotygodniowy 2- godz.  dyżur w biurze Ośrodka – Grójec, ul. Jana Pawła II 24
Aplikacje prosimy przesyłać  na adres: jbogucka@caritas.pl
Warunkiem koniecznym przyjęcia aplikacji jest zamieszczenie klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Skip to content