Caritas Archidiecezji Warszawskiej  zatrudni pielęgniarki do realizacji świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ramach Ośrodka Działalności Leczniczej Caritas AW w Grójcu.

Wymagania formalne:

Wykształcenie co najmniej średnie medyczne oraz ukończenie jednego z  niżej wymienionych kursów:

• kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej,

• lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,

• lub pielęgniarstwa zachowawczego,

• lub pielęgniarstwa rodzinnego

• lub pielęgniarstwa środowiskowego,

• lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego,

• lub pielęgniarstwa geriatrycznego,

• lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej

• Prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie  samochodem.

 

Zakres odpowiedzialności:

•    realizacja świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej – 4 wizyty tygodniowo w domu pacjenta, dojazd samochodem prywatnym.

•    cotygodniowy 2- godz.  dyżur w biurze Ośrodka – Grójec, ul. Jana Pawła II 24

Aplikacje prosimy przesyłać  na adres: jbogucka@caritas.pl

Warunkiem koniecznym przyjęcia aplikacji jest zamieszczenie klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).