Październik w świetlicy KEN

Rozgrywki sportowe, nowe projekty, modlitwa różańcowa i wspólne wyprawy wypełniły październik w świetlicy socjoterapeutycznej im. KEN.
Uczestniczyliśmy (dzieci + kadra) w VII Biegu Przełajowym zorganizowanym pod hasłem: „Sport TAK, nałogom NIE!” przez Urząd Dzielnicy Ursynów. Impreza udała się znakomicie. Dzieci miały do pokonania dostosowane do swojego wieku następujące dystanse: 400, 800 i 1400 metrów. Wychowawcy zaś wystąpili w biegu „open” na 5000 metrów. Absolwentka naszej świetlicy zdobyła III miejsce pokonując dystans 1400 metrów. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę, dyplom uczestnictwa, a także gorący posiłek (przepyszną grochówkę i kiełbaskę z grilla). Udział w maratonie miał cel profilaktyczno – zdrowotny. Wychowawcy wspólnie z dziećmi podjęli rozmowę na temat zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem roli sportu i aktywności ruchowej, przyczyniającej się do poprawy wyników w nauce szkolnej i utrzymaniu równowagi psycho- fizycznej.
Złożyliśmy wniosek o granty Danone – firmy, która aktywnie uczestniczy w walce z niedożywieniem dzieci w Polsce, współpracując w ramach programu „Podziel się Posiłkiem” z Caritas Polską, Federacją Polskich Banków Żywności i Polską Akcją Humanitarną. Celem programu grantowego jest wsparcie inicjatyw lokalnych, które funkcjonując na co dzień w społecznościach lokalnych, na najbardziej podstawowym poziomie przeciwdziałają niedożywieniu i marginalizacji dzieci oraz młodzieży.
„Żyj zdrowo – jedz zdrowo” to nowy projekt (granty Danone), który został opracowany jako element programu promującego zdrowy styl życia, a który zamierzamy realizować w naszej świetlicy. Pragniemy tym samym włączyć się w nurt współczesnej profilaktyki prozdrowotnej. Codziennie w naszej świetlicy przygotowywane są ciepłe posiłki, przy aktywnej współpracy dzieci, wolontariuszy i wychowawców. Jest to niepowtarzalna okazja nawiązania terapeutycznych relacji, uczenia się współdziałania w zespole, dzielenia własnymi umiejętnościami, pomagania innym. W ramach projektu przeprowadzimy dodatkowe zajęcia edukacyjne i praktyczne, przygotowujące do:
– nabycia pełnej wiedzy na temat zasad prawidłowego żywienia
– umiejętności racjonalnego przygotowywania posiłków
– realizacji w życiu zachowań prozdrowotnych
– praktycznej nauki savoir-vivre, odpowiedniego zachowania się przy stole.
Mamy nadzieję, że projekt ten przyczyni się do promowania zdrowego stylu nie tylko w naszych świetlicach, ale także w szkole i w rodzinach dzieci, przychodzących do świetlicy.
27 października wyruszyliśmy na „Rajd jesienny” zwiedzać atrakcyjne miejsca stolicy. Wycieczka miała charakter edukacyjny z mocnym akcentem patriotycznym. W roli przewodnika wyjątkowo dobrze sprawdził się kleryk Seminarium Warszawskiego (z wykształcenia historyk), który oprowadził po najciekawszych miejscach Warszawy. W punkcie informacji turystycznej zaopatrzyliśmy się w atrakcyjne przewodniki i mapy. W trakcie zwiedzania posilaliśmy się różnymi rodzajami pizzy.
Miesiąc październik jest czasem szczególnej modlitwy różańcowej. Codziennie wspólnie staramy się odmawiać cząstkę różańca, który prowadzą dzieci. Ważnym momentem jest czas wypowiadania intencji- szczerych i głębokich próśb dotyczących różnorakich problemów rodzinnych, osobistych, szkolnych. Bardzo staramy się dbać o nastrój i odpowiednią oprawę modlitwy (siedzimy w kręgu, przy zapalonych świecach), przygotowujemy ozdobne różańce, róże z papieru (origami).
Dzień Nauczyciela w naszej świetlicy przeżyliśmy wyjątkowo uroczyście. Z inicjatywy dzieci powstał program artystyczny, wsparty materiałem muzycznym i tańcem współczesnym, którego dzieci nauczyły się na warsztatach tanecznych. Nie zabrakło przy tym serdecznych życzeń i upominków od dzieci dla wychowawców i wolontariuszy naszej świetlicy. Po czym wszyscy wspólnie zasiedliśmy do posiłku, przygotowanego przez absolwentów naszej świetlicy.
Zorganizowaliśmy też wspólne wyjście do kina na film „Rybki z ferajny” do Pałacu Kultury i Nauki. W czasie wyjścia dzieci miały okazję do zaprzyjaźnienia się, głębszego poznania siebie nawzajem poprzez rozmowy i refleksje na temat obejrzanego filmu.
Skip to content