Patronalne święto Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Z okazji patronalnego święta Caritas A.W. – bł. Honorata Koźmińskiego, 16 października odbyła się Msza Św. w kaplicy „Res Sacra Miser”. Data 16 października 2008 zbiegła się szczęśliwie z 30 rocznicą pontyfikatu Jana Pawła II oraz 20 rocznicą beatyfikacji Honorata Koźmińskiego. Mszę Św. celebrowało 7 kapłanów: ks. infułat Zdzisław Król, o. Gabriel Bartoszewski OFM Cap, ks. Stefan Rogulski kapelan hospicjum domowego Caritas A.W., ks. Tadeusz Jeziorek, ks. Michał Wilski rektor kaplicy „Res Sacra Miser”, ks. Marek Michalczyk z–ca dyrektora, ks. Zbigniew Zembrzuski dyrektor Caritas A.W. Głównym celebransem był ks. infułat Zdzisław Król. Homilię zaś wygłosił kapucyn o. Gabriel Bartoszewski OFM Cap.
We Mszy Św. uczestniczyli pracownicy Caritas A.W. oraz zaproszeni goście(wolontariusze, darczyńcy), również poprzez radiowęzeł chorzy z Hospicjum i pensjonariusze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Ks. dyrektor Zbigniew Zembrzuski na wstępie wszystkich przywitał, dziękując za przyjęcie zaproszenia do wspólnego świętowania.
O. Gabriel w homilii przybliżył postać bł. Honorata, podkreślając jego zainteresowania nie tylko sprawami religijnymi, ale i społecznymi oraz zapał w stawaniu się „wszystkim dla wszystkich”. Przez 40 lat poprzez konfesjonał zgromadził ok. 10 tys. ludzi różnych zawodów, którzy podjęli służbę potrzebującym. Stał się krzewem winnym, z którego wyrastały latorośle. Żyją one ciągle i przynoszą owoce. O. Gabriel przekazał również informację o dwóch ustawach podjętych przez Senat RP: jedna dla uczczenia 30 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, druga wyrażająca uznanie i hołd wartościom realizowanym przez o. Honorata Koźmińskiego – Polaka godnego naśladowania. Na koniec Mszy Św. ks. infułat Zdzisław Król błogosławiąc, prosił Pana Boga o potrzebne łaski dla wszystkich pracujących w Caritas.
W drugiej części spotkania, które odbyło się w sali konferencyjnej, ks. dyrektor Zbigniew Zembrzuski w imieniu całego środowiska Caritas A.W., podziękował ks. infułatowi Zdzisławowi Królowi, za długoletnią pracę na rzecz Caritas. Ks. Infułat był do obecnego roku przez ponad 20 lat przewodniczącym wydziału charytatywnego w Archidiecezji Warszawskiej, a 3 sierpnia 2008 r. obchodził Jubileusz 50-lecie kapłaństwa. Wspominając te lata przypomniał kilka osób, których Bóg postawił na jego drodze, którzy w różny sposób wspierali go. Podziękował również pracownikom Caritas A.W. za współpracę i obdarował wszystkich okolicznościowym obrazkiem.
Ks. Zbigniew Zembrzuski podziękował za dobre serce pracownikom wielu instytucji, z którymi Caritas A.W. współpracuje (z NFZ, Urzędem Miasta, Urzędami gmin: Śródmieście i Wola i innym) oraz wolontariuszom i darczyńcom, jak również pracownikom wszystkich placówek Caritas A.W. Za gorliwość i wspaniałą postawę p. dr Barbara Kołakowska i p. dyr. Barbara Czarnocka wręczyły wielu pracownikom nagrody. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na obiad (przygotowany przez naszych kucharzy) do Bursy Caritas A.W. oraz na tort ufundowany przez darczyńców. Po smacznym obiedzie odbył się koncert muzyczny w wykonaniu p. Julii Samojło – akompaniament oraz p. Izabeli Buczyńskiej – śpiew.
Caritas A.W. serdecznie dziękuje wszystkim osobom, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości patronalnej.

Skip to content