Patronalne święto Caritas Archidiecezji Warszawskiej

13 października 2005 r., w dniu patrona warszawskiej Caritas, bł. Honorata Koźmińskiego odbyła się uroczysta msza św. w kaplicy „Res Sacra Miser”, w której uczestniczyli zaproszeni goście, pracownicy i pensjonariusze Zakładu Opiekuńczo-leczniczego i Hospicjum. Mszę celebrowali: ks. infułat Zdzisław Król, ks. Mirosław Jagiełło, ks. Mirosław Michalski i ks. dyr. Caritas A. W. Mirosław Jaworski.
Ważnym momentem uroczystości było odsłonięcie i poświecenie tablicy upamiętniającej głównych sponsorów renowacji budynku „Gaya”, w którym obecnie mieści się Centrum Charytatywne „Res Sacra Miser”. Umieszczeni na tablicy sponsorzy to: Miasto Stołeczne Warszawa, Wojewoda Mazowiecki, Ministerstwo Zdrowia, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Fundacja RENOVABIS, Mariusz Ostrowski – prezes Towarzystwa MULTiSOFT i Adw. Andrzej Rościszewski.
Przy okazji patronalnego święta, wyróżniający się pracownicy Caritas A. W. otrzymali nagrody pieniężne, uroczyście wręczane przez dyrektora Caritas ks. Mirosława Jaworskiego i wicedyrektor – p. Barbarę Czarnocką oraz dyr. ZN ZOZ przy Krakowskim Przedmieściu 62 – p. Krystynę Łakomską.
Na koniec uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na pyszne pierogi i bigos przygotowany przez kucharzy znanej już Pierogarni Caritas A. W. znajdującej się w budynku „Gaya” przy ul. Bednarskiej.
Uroczystość uświetnił zespół Dętej Orkiestry Parafialnej z Łodzi-Andrzejewa pod kierunkiem maestro Stanisława Tetera.

Skip to content