Patronalne święto Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Z okazji patronalnego święta warszawskiej Caritas – bł. Honorata Koźmińskiego, 12 października odbyła się uroczysta msza św. w kaplicy „Res Sacra Miser”, w której uczestniczyli pracownicy wszystkich placówek Caritas AW.
Mszę celebrowali: ks. infułat Zdzisław Król, ks. Mirosław Jaworski – były dyr. Caritas AW oraz obecny dyr. ks. dr Zbigniew Zembrzuski.
W homilii ks. Z. Zembrzuski podkreślił, że praca w Caritas jest służbą trudną i wymagającą, ale służąc człowiekowi potrzebującemu można się uświęcić. Życzył wszystkim pracownikom, aby umieli sprostać zadaniu, jakie stawia przed nimi Bóg i aby pracą, którą wykonują dawali świadectwo człowieczeństwa.
Ks. Zembrzuski podziękował ks. Jaworskiemu za wkład w rozwój warszawskiej Caritas. Mszę św. uświetniły swoim śpiewem siostry Pasterzanki.
Pracownikom Caritas AW za ich trud podziękował również ks. infułat Zdzisław Król akcentując, że wybór pracy w instytucji charytatywnej, jaką jest Caritas nie jest inspirowany wielkością zarobków, ale powołaniem i że nie ma większej radości nad tę, która jest dawana sercem.
Słowa uznania za niezwykłą pracę wyraziła także obecna na uroczystości p. Anna Gręziak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.
W programie uroczystości był także obiad, występ zespołu muzycznego oraz wręczenie nagród wyróżniającym się pracownikom.

Skip to content