Otwarcie świetlicy Caritas AW na Okopowej

W czwartek 13 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Caritas AW przy ul. Okopowej 29B w obecności zaproszonych, znamienitych gości: pana Mariusza Budziszewskiego – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola, pani Bogusławy Biedrzyckiej – Dyrektor OPS Wola, pana Mirosława Starzyńskiego – Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola, ks. Marka Deca – zastępcy dyrektora Caritas Polska, dyrektorów okolicznych szkół, pracowników Caritas AW i dzieci – uczestników świetlicy.
Świetlica socjoterapeutyczna została założona we wrześniu 2002 roku o do 31 marca 2018 znajdowała się w budynku Ośrodka „Tylko” przy ul. Żytniej 1A. Działalność świetlicy jest finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Urzędu Dzielnicy Wola.
Lokal przy Okopowej 29B jest wynajmowany po preferencyjnych warunkach od Miasta Stołecznego Warszawy. Koszt modernizacji i dostosowania warunków lokalowych do prowadzenia świetlicy wyniósł 175 000 zł (w tym dotacje: 35 tys. zł. z Urzędu Miasta oraz 25 tys. z Caritas Polska).
Caritas AW w imieniu dzieci i ich rodziców serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomogli aby świetlica miała nową, wygodną siedzibę, nowoczesne i przyjemne wyposażenie. Zapraszamy dzieci i rodziców do korzystania z naszej oferty.

Skip to content