Ośrodek „Tylko z Darów Miłosierdzia” częścią warszawskiej Caritas

Z dniem 1 stycznia 2006 roku znacznie zwiększył się zakres działalności Caritas Warszawskiej. Na mocy dekretu Księdza Prymasa Józefa Kardynała Glempa w struktury Caritas AW został włączony Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia przy ul. Żytniej 3/9 położony między Zgromadzeniem Sióstr Rodziny Marii a Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia i Sekretariatem Episkopatu Polski w sąsiedztwie Caritas Polska. W kaplicy Ośrodka znajdują się relikwie Siostry Faustyny Kowalskiej podarowane przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia.
W struktury Caritas Warszawskiej weszły następujące placówki:
– schronisko dla bezdomnych, ul. Żytnia 3/9,
– noclegownia ul. Żytnia 3/9,
– mieszkania chronione ul. Żytnia 3/9,
– bar „Tylko” ul. Leszno 22,
– łaźnia Al Solidarności 104,
– gospodarstwo rolne w Pieńkach (gospodarstwo jest naturalnym zapleczem dla w/w placówek. Posiada 30 szt. bydła i 40 szt. trzody chlewnej.).
W sumie w Ośrodku przy ul. Żytniej może przebywać nawet 200 bezdomnych.
Dotychczasowy dyrektor Ks. Mirosław Michalski, który wykonał w ostatnich latach kapitalną pracę na rzecz Ośrodka będzie dalej nadzorował w/w placówki. Założycielem Towarzystwa był Ks. Wojciech Czarnocki. Dotychczasowym dyrektorom Ośrodka składam serdeczne Bóg zapłać z wyrazami najwyższego uznania dla ich osiągnięć.

Skip to content