Ósmy rok działalności Stacji Opieki w Raszynie

Pielęgniarki Stacji Opieki w Raszynie rozpoczęły ósmy rok działalności. W formule opieki długoterminowej sprawują opiekę nad pacjentami obłożnie chorymi od trzech lat. Są to przeważnie osoby po udarach, zatorach, zawałach, oraz osoby znacznie posunięte w latach.
Poza chorymi, którymi opiekują się na podstawie kontraktu z NFZ kolejny rok z rzędu zajmują się też chorymi skierowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie. Są to najczęściej osoby nieubezpieczone, samotne, rodziny wielodzietne oraz rodziny niewydolne wychowawczo. Pielęgniarki dowożą im obiady, załatwiają sprawy w urzędach, realizują recepty, robią zakupy, osobom niedołężnym pomagają przy toalecie, organizują konsultacje lekarskie, przewozy chorych, mierzą poziom RR i cukru. W okresie świątecznym pomagają rozwieźć paczki przygotowane przez Parafialne Koło Carits. Poza tym obsługują od strony medycznej wszystkie uroczystości kościelne i gminne (Dzień Chorego, Dożynki, festyny).

Skip to content