Opłatek z Kardynałem

Na tegoroczny „opłatek” członkowie Parafialnych Zespołów Caritas zostali zaproszeni – dla uhonorowania jubileuszowego roku warszawskiej Caritas – do kurii metropolitalnej. Uroczystość miała miejsce 14 stycznia. Przybyłych licznie wolontariuszy (w liczbie około 250) powitał ks. Z. Zembrzuski. Następnie  z dłuzszym słowem zwrócił się do nich kardynał Kazimierz Nycz. Wyrazając wdzięczność za ich ofiarną pracę na rzecz najubozszych nawiązał do fundamentalnego postulatu obecnego papieza o „Kościół ubogi i dla ubogich”.  Zilustrował te słowa wspomnieniem z ostatniego Dnia Młodzieży, w którym uczestniczył i który stał się równiez okazją do unaocznienia sobie skali ubóstwa i nierówności w świecie. Z bogatymi dzielnicami miast w Ameryce Południowej graniczą ogromne obszary miejskiej nędzy, zwane „favelami”. Kardynał mówił takze o czekającym Kościół w Nowym Roku wielkim wydarzeniu, jakim będzie kanonizacja papiezy Jana XXIII i Jana Pawła II.  Na zakończenie dzielono się opłatkiem. Ks. kardynał miał możliwość bezośredniej rozmowy z reprezenatntami poszczególnych parafii.

Skip to content