Dnia 12 stycznia w siedzibie Warszawskiej Caritas odbyło się spotkanie opłatkowe dla przewodniczących Parafialnych Zespołów Caritas.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. celebrowaną przez Ks. Dyr. Mirosława Jaworskiego, następnie uczestniczy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali i obejrzeli inscenizację przygotowaną przez dzieci z naszych świetlic w ramach projektu arteterapii. Inscenizacja poświęcona była prawom dziecka.

W czasie spotkania zostały omówione bieżące sprawy a szczególnie zagadnienie podatku 1%, który w myśl naszego diecezjalnego regulaminu może wrócić do parafii i zostać tam przeznaczony na cele charytatywne.