Opłatek Parafialnych Zespołów Caritas

8 stycznia 2013 członkowie zespołów parafialnych przybyli licznie na spotkanie opłatkowe w Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Rozpoczęło się ono mszą św. w kaplicy „Res Sacra Miser”. Po mszy i omówieniu aktualnych spraw był czas na złożenie sobie życzeń świątecznych i poczęstunek. W spotkaniu wzięło udział 120 osób z 47 Parafialnych Zespołów Caritas AW.
Na spotkaniu ustalono co następuje:
– Termin składania sprawozdań z działalności PZC za rok 2012 – do 15 lutego 2013.
– Termin składania sprawozdań  z rozdziału żywności PEAD za rok 2013 –  do 15 marca 2013.
– Zapisy na rekolekcje wielkopostne w dniach 15-17 lutego 2013 (w  Konstancinie ) –  do 31 stycznia pod telefonem 22/828-18-15,   lub mailowo: warszawa@caritas.pl).
– Świece wielkanocne będą dostępne w magazynie przy ul. Kolejowej 8/10 od  12 lutego 2013 (magazyn czynny we wtorki i czwartki w  godz. 9.00 do 15.00)

Skip to content