ZAPROSZENIE do złożenia oferty – zamówienie publiczne – ZAKUP drobnego sprzętu medycznego.

CARITAS Archidiecezji Warszawskiej zaprasza do składania ofert na zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego – 2 zadania.
Termin składania ofert upływa w dniu 08.01.2016 r., o godz. 9:30.
Osoby upoważnione do kontaktu

  1. pani Bożena Rymer – telefon 513148285 – email: brymer@caritas.pl – w zakresie przedmiotu zamówienia
  2. pani Grażyna Gruszka – email: ggruszka@caritas.pl – w zakresie procedury.

Załączniki do pobrania.

  1. Zaproszenie do złożenia oferty
  2. Formularz ofertowy Wykonawcy
  3. Formularz – Tabela Asortymentowo-cenowa
  4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań do udziału w postępowaniu
  5. projekt umowy
  6. odpowiedzi na pytania z dnia 30.12.2015
  7. Informacja o wyborze oferty
Skip to content