Ogłoszenie o przetargu numer 186644 -2011

Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Caritas A.W. ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę leków dla ZNZOZ Caritas A.W.
Termin składania ofert upływa dnia 21.07 .2011r. godz. 9.00
Miejscem składania ofert jest Sekretariat ZNZOZ Caritas A.W. Ul. Krakowskie Przedmieście 62 od 8.00 do 16.00
Otwarcie ofert dnia 21.07.2011r. godz. 9.30 Gabinet Kierownika ZNZOZ Caritas A.W.
Osoba upoważniona do kontaktu – Bożena Rymer, tel. 22 8260229 w. 328, kom. 513 148 285
e-mail: brymer@caritas.pl

Pliki do pobrania:

 

Skip to content