Odznaczona za działalność zawodową i społeczną

W dniu 31.10.2005 Pani Natalia Gosławska została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność zawodową i społeczną przez Wojewodę mazowieckiego Leszka Mizielińskiego.
Natalia Gosławska, mgr pedagogiki specjalnej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, wydziału Rewalidacji Przewlekle Chorych i Kalekich. Ponadto ukończyła Studium Psychologii i Socjoterapii i wiele szkoleń przydatnych w pracy z dziećmi, m.in.: „Agresja i przemoc”, „Jak osiągnąć sukces w pracy z dzieckiem”, „Budowanie programu Profilaktycznego”, „Praca z dzieckiem trudnym”, „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”. Ukończyła również Kurs Kierowników Kolonii dla dzieci i młodzieży, jest przewodnikiem wycieczek, instruktorem kursów wiedzy o Warszawie. Ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi, bowiem pracuje od ponad 20 lat jako nauczyciel. Jej zainteresowania to: niekonwencjonalne metody nauczania, turystyka (otrzymała w 2005 r. Odznakę Honorową „Za zasługi dla Turystyki” oraz historia, szczególnie Warszawy (posiada Złotą Honorową Odznakę TPW). W Caritas A.W. pracuje od września 2005 r. jako kierownik w świetlicy socjoterapeutycznej.

Skip to content