Obchody 10-lecia odrodzonej Caritas

Dnia 10 października 2000 r., w Warszawie, odbędą się uroczystości związane z 10-leciem istnienia odrodzonej Caritas w Polsce.
Obchody tego święta rozpoczną się 10 października, o godz. 10.00, Mszą świętą koncelebrowaną w Katedrze Polowej (Warszawa, ul. Długa 13/15) pod przewodnictwem Ks. Bpa Piotra Libery, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Homilię wygłosi Ks. Bp Sławoj Leszek Głódź, Biskup Polowy.
Następnie, o godz. 12.00, w budynku Sekretariatu Episkopatu Polski, przy Skwerze Kard. S. Wyszyńskiego 6, w Warszawie, odbędzie się uroczysta sesja okolicznościowa, którą poprowadzi ks. dr Wojciech Łazewski, dyrektor Caritas Polska. W jej trakcie głos zabiorą Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski; M. Duncan MacGregor MacLaren, Sekretarz Generalny Caritas Internationalis; Denis Viennot, Przewodniczący Caritas Europa; Hermann Icking, Sekretarz Generalny Caritas Europa; Ks. Biskup Jacek Jezierski, Przewodniczący Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski, oraz przedstawiciele Rządu RP i organizacji pozarządowych. Okolicznościowe referaty wygłoszą:
– ks. prof. Janusz Balicki, Uniwersytet im. Kard. S. Wyszyńskiego, na temat 10-letnia praca Caritas na tle sytuacji polityczno-społecznej w naszym kraju, Europie i świecie
– o. Hubert Matusiewicz, zastępca dyrektora Caritas Polska, na temat Kierunki pracy Caritas w Polsce w najbliższych latach
Po zakończeniu uroczystej sesji okolicznościowej nastąpi otwarcie wystawy fotograficznej poświęconej 10-leciu odrodzonej Caritas w Polsce. Wydarzenie to będzie miało miejsce o godz. 15.15, w budynku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa, ul. Wiejska 6). Otwarcia dokonają prof. Alicja Grześkowiak, Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz ks. Wojciech Łazewski, dyrektor Caritas Polska.

Skip to content