Zgodnie z Dekretem z dnia 20.06.2007 r., od 29 czerwca 2007 r. dyrektorem Caritas Archidiecezji Warszawskiej jest ks. dr Zbigniew Zembrzuski.

Na stanowisko to został mianowany przez metropolitę warszawskiego arcybiskupa Kazimierza Nycza i równocześnie zwolniony z obowiązków prefekta w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym p.w. św. Jana Chrzciciela w Warszawie.