Nowe projekty Caritas AW z dziedziny przeciwdziałania bezdomności

RÓWNI NA STARCIE

Z początkiem roku 2021 Caritas AW, a konkretnie Ośrodek Charytatywny TYLKO we współpracy ze schroniskiem PRZYSTAŃ, przystąpiła do realizacji programu „Równi na Starcie”. Jest to program finansowany ze środków unijnych podejmowany w partnerstwie z dwoma innymi organizacjami. Liderem programu jest Fundacja „Po Drugie” zajmująca się pomocą bezdomnej młodzieży, a drugim partnerem kancelaria prawna „Czupajło & Ciskowski”. Program ma wybitny rys aktywizacyjny i przewiduje wieloaspektowe wsparcie uczestników w drodze do adekwatnego zatrudnienia.

Strona projektu

 

ERASMUS ATL – TOWARZYSZ PODRÓŻY

Począwszy od września 2020 roku Caritas AW uczestniczy jako partner w programie Erasmus – ATL (Accomodating Travelling Life). Program ten, którego polska nazwa brzmi „Towarzysz podróży”, ma na celu stworzenie modelu szkoleniowego i wykształcenie zgodnie z nim osób, które same mając doświadczenie bezdomności, podejmą się pełnienia roli pomostu i swoistego towarzysza-przewodnika w stosunku osób aktualnie wykluczonych i odizolowanych od ludzi i należnych im świadczeń.  W programie uczestniczą również organizacje: Fundacion INTRAS (Hiszpania) – lider, Deaconess Foundation (Finlandia), Society for Social Psychiatry (Grecja), RJ4ALL (Wlk. Brytania), SMES Italia.

Strona programu

 
naglowek
 
logo_naglowek_zapytania
stopka_logotypy_oferty

Skip to content