Nowe placówki warszawskiej Caritas

21 czerwca br. miała miejsce uroczystość poświęcenia i oficjalnego otwarcia dwóch nowych placówek Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Grójcu – Stacji Opieki i Jadłodajni Św. S. Faustyny.
Powstanie placówek możliwe było dzięki zaangażowaniu proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego ks. Stefana Kazulaka, który przeznaczył i dostosował pomieszczenia w budynku parafialnym w Grójcu przy ul. Jana Pawła II 24 na działalność nowo powstałych placówek oraz instytucji sektora publicznego.
Poświęcenia dokonał Jego Eminencja Ks. Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski. W homilii podczas Mszy św. ks. Prymas nawiązał do licznych dzieł miłosierdzia, jakie w swojej misji realizuje Caritas.
Na uroczystość poświęcenia zostali zaproszeni goście: przedstawiciele samorządów lokalnych – gminy i miasta Grójec, powiatu grójeckiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Polityki Społecznej, sponsorzy, sympatycy i pracownicy Caritas.
Stacja Opieki w Grójcu świadczy usługi medyczne w zakresie Zespołu Długoterminowej Opieki Domowej i Zespołu Opieki Paliatywnej Domowej.
W jadłodajni św. S. Faustyny osoby ubogie, bezdomne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (między innymi bezrobotni, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych) otrzymują codziennie gorący posiłek – zupę z wkładką.
Łącznie pomoc świadczona jest dla około 100 mieszkańców Grójca i pobliskich okolic.

Skip to content