Na co Caritas AW wydaje środki z 1%?

W pliku udostępnionym poniżej przedstawiamy szczegółowe rozliczenie sum pozyskanych i wydatkowanych przez warszawską Caritas w ramach 1-procentowego odpisu podatkowego w roku 2012 (czyli z podatku za rok 2011). W kwoty wydatkowane w roku 2012 wchodzi w niewielkiej części suma pozostała z odpisów za rok poprzedni. Część kwoty pozyskanej w roku 2012 nie została jeszcze wydana.
Z odpisów od podatku za rok 2011 Caritas AW uzyskała ponad 580 tys. zł. Środki te wydatkowano na cztery główne cele: zakup leków i sprzętu medycznego dla osób w trudnej sytuacji materialnej;  letni wypoczynek i zakup podręczników szkolnych dla dzieci; wsparcie  osób najuboższych  (żywność, opłaty za media) oraz dofinansowanie placówek pomocy Caritas AW (świetlic dla dzieci oraz łaźni i jadłodajni dla bezdomnych). Koszty reklamy akcji 1%  wyniosły ok. 37 tys. zł.

Skip to content