15 stycznia 2006 Watykan ogłosił Międzynarodowym Dniem Migranta. Z tej okazji Ojciec Święty Benedykt XVI wydał orędzie zatytułowane „Migracje – znakiem czasu” w którym potępił handel ludźmi i wyzysk seksualny kobiet. Jednocześnie zaapelował do wszystkich chrześcijan o udzielenie pomocy ludziom zmuszonym do opuszczenia swojego kraju.

Papież przypomniał, że w XX wiek stał się wiekiem globalizacji i wzrostu ruchów migracyjnych w poszukiwaniu pracy. Migracje mogą mieć charakter dobrowolny i przymusowy, legalny i nielegalny.

Ojciec Święty zaznaczył, ze migracja zarobkowa coraz częściej dotyczy kobiet. Jednoczenie ma to swoje odzwierciedlenie w przypadkach handlu ludźmi, który rozwija się tam, gdzie są ograniczone szanse na podniesienie poziomu życia, a nawet przetrwanie.

Papież nawiązał do słów Jana Pawła II wyrażonych 10 lat temu w „Liście do kobiet”, gdzie jego poprzednik potępił „kulturę hedonistyczną i komercyjną, która skłania do nadużyć w dziedzinie seksualnej”. Chrześcijanie – jak napisał Benedykt XVI – winni dbać o sprawiedliwe traktowanie tych kobiet i poszanowanie ich praw.

Równocześnie Sekretarz Papieskiej Rady Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych arcybiskup Agostino Marchetto podkreślił pomoc niesioną uchodźcom przez kościelne organizacje.

Caritas Warszawska prowadzi od 2004 roku Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, przy współudziale Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, finansowane ze środków Unii Europejskiej. W tym samym roku Caritas AW rozpoczęła realizację projektu Nadzieja, którego celem jest niesienie pomocy kobietom z przymuszonej prostytucji i ofiarom handlu ludźmi. W ramach projektu, który jest realizowany ze środków własnych i ICMC przeszkolono 30 sióstr z 6 zgromadzeń żeńskich.