Mazowiecki Program Opieki Stomatologicznej

Program realizowany jest przez 5 Caritas Diecezjalnych z terenu Mazowsza:
– Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
– Caritas Diecezji Łowickiej
– Caritas Diecezji Siedleckiej
– Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
– Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Program powstał na bazie doświadczeń w placówkach dla dziewcząt Caritas Warszawskiej i Warszawsko-Praskiej. Organizatorzy tych placówek uświadomili sobie, że pomoc w wyleczeniu zębów i korekcie ortodontycznej ustawia podopieczne na najbliższe 20 lat.
Stwarza im zupełnie inne szanse w życiu zawodowym i osobistym. Sama próchnica to poważny problem społeczny, a dochodzą do tego problemy ortodontyczne. Prawie 90% dzieci jest dotknięta próchnicą, a 3/4 społeczeństwa cierpi na inne choroby związane z zębami. Chore zęby są źródłem wielu chorób m.in. układu krążenia, serca i nerek.
Cała akcja została objęta honorowym patronatem przez Ks. Kard. Józefa Glempa – Prymasa Polski, Wojewodę Mazowieckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Struktura Programu
Program adresowany jest do ubogich dzieci i młodzieży, która wchodzi w dorosłe życie i dotyczy szczególnie skomplikowanych i trudnych spraw stomatologicznych i bytowych. Prawo do zgłoszenia dziecka do Programu ma ksiądz proboszcz, katecheta i pedagog szkolny. Następnie każdy kandydat do Programu podlega weryfikacji przez specjalistę Caritas.
Środki finansowe uzyskane przez Caritas na cele tego programu zadecydują o liczbie osób objętych tą formą pomocy i zakresie świadczonych usług stomatologicznych. Usługi sponsorowane przez Caritas świadczone będą w wybranych gabinetach np. w Mazowieckim Centrum Stomatologii lub w gabinetach Akademii Medycznej. Caritas pozyskała od firmy 3M ESPE pokaźną ilość materiału stomatologicznego, co pozwoli znacznie obniżyć koszta leczenia.
Odrębną formą działalności będą akcje propagujące profilaktykę.
Caritas, które włączyły się w ten projekt wydzieliły odrębne konta na ten cel. Program jest bardzo kosztowny i liczymy na przychylność sponsorów.
Dane adresowe:
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
www.drohiczyn.caritas.pl
B.S. Siemiatycze o/Drohiczyn nr 76 8092 0001 0031 0750 2000 0030
Caritas Diecezji Łowickiej
PKO S.A. nr 38 1240 3347 1111 0000 2866 5100
Caritas Diecezji Siedleckiej
www.siedlce.caritas.pl
PKO S.A. nr 10 1240 2685 1111 0000 3656 2387
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
www.warszawa-praga.caritas.pl
BPH S.A. nr 20 1060 0076 0000 4010 1001 4005
Caritas Archidiecezji Warszawskiej
www.warszawa.caritas.pl
Bank Millenium S.A. nr 18 1160 2202 0000 0000 7094 8802

Skip to content