Lekarz

Ogłoszenie

Caritas Archidiecezji Warszawskiej zaprasza do współpracy, w prowadzonych przez nią,   medycznych placówkach stacjonarnych i terenowych lekarzy różnych specjalności, którzy w swojej pracy zawodowej pragną połączyć wiedzę merytoryczną, umiejętności praktyczne z potrzebą etyczną i moralną niesienia pomocy cierpiącemu człowiekowi w sprawowaniu opieki końca życia. Lekarze podejmujący trud opieki wejdą w skład, lub staną na czele, interdyscyplinarnych zespołów wyspecjalizowanego personelu, dostrzegającego złożoność problemów i potrzeb człowieka w chorobie.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z dyrektorem med. CDL : 660 776 143

Skip to content