Kwesta w Dniu Papieskim

18 października 2013, w ramach obchodów Dnia Papieskiego, podopieczni 6 świetlic socjoterapeutycznych Caritas warszawskiej przeprowadzili na Starym Mieście  w Warszawie kwestę na rzecz  funduszu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” .  Wspólnymi siłami udało się zebrać w ciągu godziny kwotę 1505 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.
Następnie dzieci, wychowawcy, rodzice i wolontariusze spotkali się  w biurze Caritas   z dyrektorem ks. Zbigniewem Zembrzuskim, który przybliżył im postać Jana Pawła II   w kontekście pomagania drugiemu człowiekowi.  Dopełnieniem spotkania była projekcja filmu pt. „Lolek” ukazującego dzieciństwo Karola Wojtyły.

Skip to content