Kraina Przyjaźni

W okresie lipiec-grudzień 2019 w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Dereniowej 12 realizowany jest projekt „Kraina Przyjaźni”. Szesnaścioro dzieci bierze udział w weekendowych warsztatach prowadzonych przez pedagoga, socjoterapeutę oraz arteterapeutów przygotowanych w oparciu o książkę Antoine de Saint- Exupery p.t „Mały Książę”. Uczestnicy uczą się nawiązywania i podtrzymywania właściwych relacji z innymi, odkrywania jakie są najważniejsze wartości w życiu, że ważniejsze jest „być” niż „mieć”. Mają okazję dowiedzieć się co to jest prawdziwa przyjaźń. Dzieci uczą się respektowania granic innych oraz szacunku do siebie samego i innych a przede wszystkim dobrego komunikowania się. Dzieci doskonalą swoje umiejętności funkcjonowania w grupie, przełamują własne słabości, rozwijają zdolności, wzmacniają samoocenę i poznają nowe formy spędzania czasu wolnego.
Podczas warsztatów na dwudniowym wyjeździe do gospodarstwa agroturystycznego dzieci w sielankowej wiejskiej rzeczywistości miały możliwość pracy twórczej. Wspólnego stworzenia wymarzonej „Krainy Przyjaźni” oraz napisania scenariusza przedstawienia, które uczestnicy zaprezentują rodzicom na zakończenie projektu.
Projekt „Kraina Przyjaźni” dofinansowany jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji umowy nr 178/258/19 z dnia 31.07.2019

Skip to content