Konferencja w Meissen i Budapeszcie

W dniach 13 – 17 listopada 2005 r. pracownik Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Warszawskiej Piotr Jackiewicz uczestniczył w konferencjach w Meissen i Budapeszcie.
Konferencja w Meissen została zorganizowana przez organizację BAFF zrzeszającą organizacje udzielające pomocy psychologicznej osobom ubiegającym się o status uchodźcy oraz uchodźcom. Tematem spotkania był kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód. Przedmiotem dyskusji było zagadnienie dostępu osób poddanych przemocy lub torturom do procedury o nadanie statusu uchodźcy.
Po wstąpieniu do Unii Europejskiej Polska stała się częścią europejskiego systemu, który obejmuje również zagadnienia osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Spotkania na poziomie europejskim są okazją do zapoczątkowania współpracy i wymiany doświadczeń z nowymi partnerami, którzy problemem uchodźców zajmują się od kilkudziesięciu lat.

Skip to content