Konferencja nt. opieki hospicyjnej

Dyrektor ZNZOZ Caritas A.W. K. Łakomska w ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyła w konferencji naukowej nt. „Opieka Hospicyjna – jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości”, która odbyła się w dniach 28-30 stycznia 2005 r.
Konferencja zorganizowana była na Jasnej Górze przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Pani Dyrektor wysoko ocenia organizację i merytoryczną prezentację tematów omawianych przez wykładowców – praktyków.

Skip to content