Konferencja nt. aktualnych dylematów w opiece paliatywnej i hospicyjnej

26-28 stycznia odbyła się w Częstochowie XI Ogólnopolska Konferencja pt. „Cierpienie i choroba przeżywana u kresu życia – aktualne dylematy w opiece paliatywnej i hospicyjnej”.
Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, która poprowadziła I sesję naukową. Jeden z wykładów tej sesji dotyczył „Kontrowersji etycznych we wzajemnej relacji terapeuty i chorego”. Jego autorami byli dr n. med. Jan Iwaszczyszyn oraz mgr Alicja Włoch.
Wieczorem 26 stycznia uczestnicy sympozjum brali udział we mszy św., którą odprawiono w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, oraz w apelu jasnogórskim.
W drugim dniu konferencji, podczas II sesji naukowej prowadzonej przez dr n. med. Jadwigę Pyszkowską, omawiano problemy dotyczące bólu neuropatycznego, metod jego uśmierzania stosowanych w politerapii oraz niedrożności u pacjentów w stanie terminalnym.
Obrady III sesji, której przewodniczyła mgr Anna Kartacz – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej, skierowane były przede wszystkim do pielęgniarek.
Po południu odbyły się warsztaty tematyczne. Do wyboru było pięć tematów:
„Morfina stosowana zewnętrznie” – dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz;
„Analgezja opioidowa. Opioidofobia” – lek. Joanna Celban;
„Dokumentacja pracy pielęgniarskiej w opiece paliatywnej” – Aneta Długosz, mgr Katarzyna Mikołajczyk;
„Rola wolontariatu w opiece paliatywnej/hospicyjnej” – mgr Anna Kaptacz, mgr Marta Kachel, Artur Kaptacz;
„Muzykoterapia w opiece paliatywnej” – Sylwia Żyhałko.
W sobotni wieczór uczestnicy konferencji obejrzeli spektakl teatralny „Ożenek”, zwiedzili ratusz miejski oraz wzięli udział w uroczystej kolacji.
W niedzielę odbyła się ostatnia sesja, której przewodniczył ks. Antoni Bartoszek. W trakcie tego spotkania mówiono m.in. o osieroceniu i żałobie. Uczestnicy mogli również wysłuchać referatu Zbigniewa Bohdana pt. „Zdejmowanie masek – rzecz o barierach komunikacji w chorobie”.
W sympozjum uczestniczyło pięciu pracowników Hospicjum Domowego Caritas AW z Raszyna: dr Katarzyna Bargieł, dr Barbara Kołakowska, Agata Błądzińska, Anna Felakowska oraz Marta Bestry.
Na zakończenie konferencji odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.

Skip to content